KP8000 SERIES

Products

JBL KP8052

Passive 12” 2-Way, Full-Range Karaoke Loudspeaker

JBL KP8051

Passive 10” 2-Way, Full-Range Karaoke Loudspeaker

JBL KP8055

Passive 15” 2-Way, Full-Range Karaoke Loudspeaker

Đăng ký tư vấn chọn mua sản phẩm, giải pháp hệ thống âm thanh

Kết nối với các chuyên gia để được tư vấn trực tiếp

Thông tin của bản sẽ được sử dụng theo Chính sách bảo mật của chúng tôi